Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • wniosek do Rektora o przyjęcie na Uczelnię. Przy składaniu dokumentacji wniosek winien być wydrukowany i podpisany,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (kopia - oryginał do wglądu),
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
  • kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) - oryginał do wglądu,
  • skierowania na badanie lekarskie podbite przez Uczelnię Pobierz formularz ,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Pobierz wzór formularza - wystawione przez lekarza medycyny pracy,
  • 4 zdjęcia (37mm x 52mm bez nakrycia głowy na jasnym tle),
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Wpłatę w wysokości 100 zł należy przelać na konto uczelni nr 93 2030 0045 1110 0000 0274 9060 - dowód wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.