Organizacja roku akademickiego

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

Rok akademicki 2013/2014 rozpoczyna się 1 października 2013 roku i trwa do 30 września 2014 roku. Dzieli się na dwa semestry:

ZIMOWY: od 1 października 2013 roku do 23 lutego 2014 roku

LETNI: od 1 marca 2014 roku do 30 września 2014 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

• od 1 października 2013 roku do 22 grudnia 2013 roku

• od 5 stycznia 2014 roku do 26 stycznia 2014 roku

• od 1 marca 2014 roku do 15 czerwca 2013 roku

Sesje egzaminacyjne

• Zimowa: od 27 stycznia 2014 roku do 9 lutego 2014 roku

• Zimowa poprawkowa: od 10 lutego 2014 roku do 23 lutego 2014 roku

• Letnia: od 15 czerwca 2014 roku do 28 czerwca 2014 roku

• Letnia poprawkowa: od 1 września 2014 roku do 21 września 2014 roku

Dni wolne od zajęć

• Przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2013 roku do 4 stycznia 2014 roku

• Przerwa semestralna: od 10 lutego 2014 roku do 1 marca 2014 roku

• Przerwa świąteczna: od 17 kwietnia 2014 roku do 23 kwietnia 2014 roku

• Przerwa wakacyjna: od 30 czerwca 2014 roku do 30 września 2014 roku

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.