Samorząd studencki

Samorząd studencki

Studenci

Kierunek

Błaszczak Beata

Zdrowie Publiczne

Dembińska Krystyna

Ratownictwo Medyczne

Dymek Marta

Ratownictwo Medyczne

Jadczak Joanna

Ratownictwo Medyczne

Paśnik Urszula

Zdrowie Publiczne

Szalska Magdalena

Pielęgniarstwo

Szczotok Ariel

Pielęgniarstwo

Szymczak Michał

Zdrowie Publiczne

Wideński Andrzej

Ratownictwo Medyczne

Wasilewska Katarzyna

Ratownictwo Medyczne

Żołek Jacek

Ratownictwo Medyczne


Skład Zarządu Samorządu Studenckiego

1. Joanna Jadczak– przewodnicząca Samorządu Studenckiego
2. Katarzyna Wasilewska – zastępca przewodniczącej Samorządu Studenckiego
3. Krystyna Dembińska – sekretarz Samorządu Studenckiego
4. Beata Błaszczak – członek Samorządu Studenckiego i koordynator działań Sądu Koleżeńskiego
5. Marta Dymek – członek Samorządu Studenckiego
6. Ariel Szczotok – członek Samorządu Studenckiego
7. Andrzej Wideński – członek Samorządu Studenckiego

Członkowie Sądu Koleżeńskiego

1. Magdalena Szalska
2. Urszula Paśnik
3. Jacek Żołek

Kontakt: samorzadcm@cm.edu.pl

Przewodniczący samorządu: Joanna Jadczak – tel. 663 991 036
Opiekun samorządu: dr Grażyna Tomiak

Skład Samorządu Studenckiego kierunku Ratownictwo Medyczne

II rok
1. Agnieszka Szkopińska – przewodnicząca Samorządu Studenckiego
2. Andrzej Wideński – zastępca przewodniczącej Samorządu Studenckiego

Kontakt:

Przewodniczący samorządu – Agnieszka Szkopińska – agnieszkaszkopinska@wp.pl - tel.696 448 602

III rok

1. Katarzyna Wasilewska – przewodnicząca Samorządu Studenckiego
2. Joanna Jadczak – zastępca przewodniczącej Samorządu Studenckiego

Kontakt:

Przewodniczący samorządu – Katarzyna Wasilewska – katarzyna.wasilewska@paramedico.pl - tel.504 115 079

Skład Samorządu Studenckiego kierunku Zdrowie Publiczne

II rok
1. Błaszczak Beata – przewodnicząca Samorządu Studenckiego
2. Urszula Paśnik – zastępca przewodniczącej Samorządu Studenckiego

Kontakt:

Przewodniczący samorządu – Błaszczak Beata - bblalka@op.pl - tel.601 330 092

Skład Samorządu Studenckiego kierunku Pielęgniarstwo

II rok
1. Agnieszka Macko – przewodnicząca Samorządu Studenckiego
2. Ariel Szczotok – zastępca przewodniczącej Samorządu Studenckiego

Kontakt:

Przewodniczący samorządu – Agnieszka Macko – agnieszka.macko@yahoo.com - tel. 501 449 294