Kierunki studiów

Kosmetologia

pielegniarstwo

Studia I stopnia (w trybie dziennym i zaocznym) trwające 6 semestrów.


Więcej o kierunku | Rekrutacja | Rekrutacja online
Dziekanat tel: 512 708 300 email: kosmetologia@cnoz.edu.pl

Ratownictwo medyczne

pielegniarstwo

Studia I stopnia (w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym /weekendowym/) trwające 6 semestrów.


Więcej o kierunku | Rekrutacja | Rekrutacja online
Dziekanat tel: 512 708 300 email: ratownictwo-medyczne@cnoz.edu.pl