Jak zostać studentem

I Etap – Rejestracja

 1. Rejestracja odbywa się poprzez dostarczenie formularza rekrutacyjnego do dziekanatu;
 2. Rejestracja odbywa się poprzez dostarczenie formularza rekrutacyjnego do dziekanatu; >>> Formularz do pobrania
 3. Skrupulatnie i czytelnie wpisz wszystkie swoje dane w poszczególne pola formularza rekrutacyjnego.

II Etap – Przygotowanie dokumentów

 1. Pytaj o wszystko co jest dla Ciebie niejasne – wszyscy w Dziekanacie są po to żeby Ci pomóc.
 2. Otrzymasz dokładne informacje o tym jakie dokumenty powinieneś przywieść na Uczelnię i jakie badania zrobić, gdzie za niewielką odpłatnością skorzystać z usług lekarza medycyny pracy z którym współpracuje Uczelnia ( w przeprowadzeniu badań lekarskich może Ci pomóc Uczelnia ! ).
 3. Dostaniesz wiadomość do kiedy musisz złożyć dokumenty, jeśli nie jesteś w stanie z jakiegoś powodu przyjechać na Uczelnię w wyznaczonym terminie, proszę zawiadom o tym Dziekanat i poproś o zmianę terminu.
 4. Jeśli na etapie pierwszym, nie wpisałeś wszystkich niezbędnych danych, to teraz zostaniesz poproszony o ich uzupełnienie. Jeśli tego nie zrobisz w określonym terminie, Twoje podanie zostanie odrzucone

III Etap Dostarczenie dokumentów

 1. Dziekanat umawia się z Tobą na termin dostarczenia dokumentów, jeśli chcesz, możesz umówić się na określoną godzinę, żebyś nie tracił czasu na czekanie w kolejce.

  Musisz przywieść komplet dokumentów. Jeśli nie zgromadziłeś wszystkich dokumentów to poczekaj z ich dostarczeniem, aż będziesz miał cały zestaw.

 2. Jeśli jesteś kandydatem na studia pierwszego stopnia ( licencjackie) to musisz dostarczyć:
  • a) wypełniony formularz podania ;
  • b) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, jeśli jesteś kandydatem ze „starą maturą” dostarczasz świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej,
  • c) 4 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • d) dowód opłaty rekrutacyjnej,
  • e) dowód osobisty,
  • f) książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • g) aktualne szczepienia WZW.

IV Etap – Oczekiwanie na decyzję o przyjęciu

 1. Zawiadomienie o przyjęciu na studia Uczelnia wysyła pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W liście znajdziesz dalsze informacje na temat umowy edukacyjnej oraz obowiązujących opłat.
 2. Zawiadomienia wysyłane są pocztą do 15 września, po tym terminie student zgłasza się osobiście aby odebrać decyzję, wydaną w jego sprawie przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.