Współpraca międzynarodowa

O dziale

E-mail:
zagranica@cnoz.edu.pl

Adres:
ul. G. Narutowicza 35
96-300 Żyrardów

Telefon: +48 (25) 758 25 76

Fax: (46) 855 46 64

Dział Współpracy Międzynarodowej uczestniczy we wdrażaniu polityki Collegium Nauk o Zdrowiu dotyczącej współpracy międzynarodowej i realizuje związane z tym zadania:

  1. Negocjacje i przygotowywanie umów o współpracy międzynarodowej szczebla uczelnianego,
  2. Organizacja wizyt delegacji z uczelni zagranicznych przyjeżdżających do Collegium Nauk o Zdrowiu na zaproszenie Rektora,
  3. Koordynacja wizyt gości zagranicznych przyjeżdżających do Collegium Nauk o Zdrowiu w ramach umów o współpracy szczebla uczelnianego,
  4. Koordynacja wyjazdów pracowników i studentów Collegium Nauk o Zdrowiu udających się za granicę w ramach umów o współpracy szczebla uczelnianego,
  5. Obsługa administracyjno-finansowa wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów Collegium Nauk o Zdrowiu,
  6. Przyjmowanie pracowników działów współpracy zagranicznych uczelni na szkolenia i spotkania informacyjne,
  7. Prezentacja Collegium Nauk o Zdrowiu na spotkaniach międzynarodowych,
  8. Opracowywanie sprawozdań dotyczących współpracy międzynarodowej.